Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


2019.06.05

Az EU-ról dióhéjban

Az EU-ról dióhéjban

A gazdasági integrációtól(összevonás) a politikai unióig

Az Európai Unió egy gazdasági és politikai unió, melyet jelenleg 28 ország alkot. Tagországainak összterülete Európa nagy részét magába foglalja. Az EU elődje a második világháború tanulságából jött létre. Az integráció első lépései a gazdasági együttműködés megerősítésére irányultak, abból a megfontolásból, hogy az egymással kereskedelmet folytató országok között kialakuló gazdasági egymásrautaltság csökkenti az esetleges konfliktusok kirobbanásának valószínűségét. Ennek eredményeként 1958-ban megalakult az Európai Gazdasági Közösség (EGK). A gazdasági együttműködés kezdetben hat ország között bontakozott ki: Belgium, Franciaország, Luxemburg, Németország, Hollandia és Olaszország. Azóta 22 ország csatlakozott, és létrejött egy hatalmas egységes piac, melynek a kiépítése a mai napig tart. A kezdetben gazdasági közösség ma már az éghajlat-politikától, a környezetvédelemtől és az egészségügytől kezdve a külkapcsolatokon és a biztonságpolitikán át az igazságügyig és a migrációs politikáig számos szakpolitikai területet átível. Ezért 1993-ban az Európai Gazdasági Közösség (EGK) név helyébe az Európai Unió elnevezés lépett.

 

Az EU céljai és értékei

Célok

Az Európai Unió a következőket tűzte ki célul:

 • előmozdítja a békét, az általa vallott értékeket és polgárai jólétét;
 • a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló, belső határok nélküli térséget biztosít;
 • fenntartható fejlődésre törekszik, melynek alapja a kiegyensúlyozott gazdasági növekedés, az árstabilitás, a környezetvédelem, valamint egy rendkívül versenyképes, teljes foglalkoztatottsággal és társadalmi haladással jellemezhető szociális piacgazdaság;
 • küzd a társadalmi kirekesztés és megkülönböztetés ellen;
 • előmozdítja a tudományos-technikai haladást;
 • fokozza a gazdasági, társadalmi és területi kohéziót és szolidaritást a tagállamok között;
 • tiszteletben tartja saját kulturális és nyelvi sokszínűségét;
 • gazdasági és monetáris uniót hoz létre, amelynek pénzneme az euró.

 

Értékek

Az EU értékeit minden tagállam egyként osztja: olyan társadalmat építenek, amelyben a befogadás, a tolerancia, az igazságosság, a szolidaritás és a megkülönböztetésmentesség a norma. Az európai életszemlélethez szervesen hozzátartoznak az alábbi értékek:

 • Az emberi méltóság
  Az emberi méltóság sérthetetlen. Tisztelet és védelem illeti, ezen nyugszik ténylegesen az összes uniós alapjog.
 • Szabadság
  Az Unión belüli szabad mozgás és tartózkodás joga az EU összes polgárát megilleti, csakúgy, mint az egyéni szabadságjogok, így a magánélet tiszteletben tartásához való jog, illetve a gondolat, a véleménynyilvánítás, a vallás, a gyülekezés és a tájékozódás szabadsága, amelyeket az Európai Unió Alapjogi Chartája rögzít.
 • Demokrácia
  Az EU működése a képviseleti demokrácián alapul. Az európai polgári lét politikai jogok gyakorlását is magában foglalja. Minden nagykorú uniós polgár választásra jogosult és választható az európai parlamenti választásokon. Az uniós polgárok a lakóhelyük szerinti országban vagy származási országukban szavazhatnak vagy indulhatnak jelöltként a szavazáson.
 • Egyenlőség
  Az Unió összes polgára a törvény előtt egyenlőnek számít. A nők és a férfiak közötti egyenlőség elve az összes európai szakpolitika sarokköve és az európai integráció alapja. Egyetlen területen sem lehet megkerülni. Az „egyenlő munkáért egyenlő bért” elv már az 1957-es Római Szerződésnek is része volt. Az egyenlőtlenségeket ugyan még nem sikerült teljes mértékben felszámolni, de az EU jelentős előrelépést ért el ezen a téren.
 • Jogállamiság
  Az EU alapja a jogállamiság. Tevékenysége minden esetben a tagállamai által önkéntes alapon és demokratikusan elfogadott szerződéseken alapul. A jognak és az igazságnak független igazságszolgáltatás szerez érvényt. A tagállamok az Európai Bíróságra bízták a végső döntés jogát. Az általa hozott ítéleteket mindenkinek tiszteletben kell tartania.
 • Emberi jogok
  Az emberi jogok védelme felett az Európai Unió Alapjogi Chartája őrködik. A nemen vagy nemi identitáson, faji vagy etnikai származáson, valláson vagy meggyőződésen, fogyatékosságon, életkoron vagy szexuális irányultságon alapuló hátrányos megkülönböztetés tilalmát, valamint a személyes adatok védelméhez és az igazságszolgáltatáshoz való jogot rögzíti.

Az említett célok és értékek az Európai Unió alapját adják. A Lisszaboni Szerződésben és az Európai Unió Alapjogi Chartájában vannak lefektetve.

 

Bonczidai Bence

 

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.